KURS DEKARZA

Kurs dekarza

Czas szkolenia: 120 godzin

Program szkolenia zawiera:

 • zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania robót dekarskich (praca z azbestem)
 • zasady bezpiecznego wykonywania prac polegających na zdejmowaniu eternitu,
 • krycie dachów papą,
 • krycie dachów dachówkami.
 • montaż okien dachowych, wyłazów
 • montaż świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • wykonywanie odwodnień połaci dachowych
 • remontowanie i rozbiórka pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych
 • wykonywanie pokryć dachowych
 • wykonywanie obróbek dekarskich

Szkolenie kończy się:

 • egzaminem ze wszystkich tematów objętych programem nauczania
 • egzaminem przed komisją wewnętrzną.

Certyfikaty i zaświadczenia:

Możliwe jest uzyskanie certyfikatu na zaświadczeniach zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Odpłatność i warunki organizacyjne:

Czas szkolenia 120 godzin. Tryb szkolenia (stacjonarny wieczorowy lub dzienny / Elearningowy / Hybrydowy (łączony stacjonarny i elearningowy).

Kurs hybrydowy (stacjonarno-elearningowy), część e-learnigowa na platformie kursy-elearningowe.pl


Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy dokonywać przez platformę: portal.szkolen.pl

Zapraszamy.